Program za obračun osebnih dohodkov in oddajo obrazcev na eDavke, Ajpes, ZPIZ, banke (plačilni promet), PDPZ,…

Vsebuje naslednja poglavja

Nastavitev novega podjetja, opisan postopek nastavitve novega podjetja
Obračun, postopek obračuna plače
Delavci, vnos podatkov zaposlenih
Šifranti
Izpisi
Parametri Zavezanci, obračun prispevkov za S.P.-je
Regres za letni dopust, nastavitve in postopek obračuna regresa
Izplačilo poslovne uspešnosti
Priprava poračuna za zamenjavo plačilnega razreda – SPJS
13. Plača in Božičnica, nastavitve in postopek obračuna
Nastavitev gesel za pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti

 

Denarni tok Nastavitev novega podjetja