Tukaj lahko pregledujemo zapise v knjiženje, oziroma temeljnice. Program nam prikaže seznam temeljnic, število knjižb, seštevek knjižb v debet in v kredit in saldo (ki naj bi bil vedno enak 0). S pritiskom na tipko Enter si posamezno temeljnico lahko ogledamo.

V tem meniju si lahko izpišemo temeljnico tako kot pri knjiženju v meniju 1.1. z tipko F5. Lahko pa si natisnemo več temeljnic naenkrat z tipko ALT + F5.

3.7.2. Pregled dnevnikov knjiženja 3.9. Ostali pregledi