Priprava XML datoteke za ISPAP za SPJS iz shranjenih plač je identična izpisu v meniju 1.6.F., s tem da je potrebno vnesti tudi polje Datum shranitve plač.

4d7

4.D.3. Izpis obrazcev iz shranjenih plač 4.D.8. Datoteke PDPZ, KDPZ, ODPZ