Priprava XML datoteke za ISPAP za SPJS iz shranjenih plač je identičen izpisu v meniju 1.6.F. z razliko v tem, da je potrebno vnesti tudi polje Datum shranitve plač.

place_4d7

4.D.5. Zahtevek za refundacije iz starih plač 4.D.8. Datoteke PDPZ, KDPZ, ODPZ