V polje »Od-do datuma« vnesemo datume za izpis knjige prejetih računov. Knjigo lahko omejimo za določenega partnerja, za določeno vrsto knjige, ali samo za prejete račune knjižene na izbranem simbolu. V kolikor teh omejitev ne vpišemo, se izpiše celotna knjiga za izbrano datumsko obdobje. Pri »Urejenost« nastavimo, v kakšnem vrstnem redu bodo prikazane postavke na pregledu knjige. »V stolpec 4 pišem«, tu določimo kateri podatek iz knjižb naj bo viden v knjigi.

web_meni142

Pregled knjige ima v zgornjem delu prikazane nastavitve izpisa (obdobje od-do, katera knjige,…). V desnem zgornjem kotu je opcija Skrij prazne stolpce, na pregledu se skrijejo stolpci v katerih ni podatkov.

GKW_meni345_seznam

F4 Naredi knjigo odpre ponovno okno za izbiro obdobja in ostalih podatkov.

F5 Tiskaj knjigo izpiše knjigo na tiskalnik ali PDF datoteko, ter pošiljanje izpisa po elektronski pošti.

Izvoz v XLS odpre program Microsoft Excel in izvozi knjigo.

V primeru uporabe Dokumentnega sistema na tipki modra Bucka ogledamo priloženo prilogo k knjižbi oz. dokumentu.

1.4.1. Pregled knjige IF 1.4.D. Rekapitulacijsko poročilo