Šifrant je namenjen dodatnemu filtru partnerjev glede na tip, npr. domači kupci, tuji kupci, dobavitelji, posredni proračunski uporabniki, neposredni proračunski uporabniki,…Uporaba in vnos šifranta nista obvezna.

5.2.1. Partnerji 5.3. Stroškovna mesta