Šifrant je namenjen dodatnemu filtru partnerjev glede na tip, naprimer imamo partnerje “Domači kupci, tuji kupci, dobavitelji, posredni proračunski partnerji, neposredni proračunski partnerji,…” Šifrant ni obvezen za samo knjiženje.

5.2.1. Partnerji 5.3. Stroškovna mesta