Vnesemo konto za katerega želimo izpisati terjatve in obveznosti in datum ali obdobje. V primeru kljukice Prikažem tudi postavke izpis prikaže terjatve in obveznosti po partnerjih in dokumentih, drugače se izpišejo samo seštevki.

GKW_meni333

Na tipki Nastavi dneve nastavimo dneve za stolpce, v katerih bo program izpisal zapadle obveznosti (30,60,90). Možno je vnesti poljubno dneve, maksimalno število mej je 10. Nastaviti je tudi možno, da dneve računa od Roka plačila ali Datuma dokumenta.

GKW_meni333_dodatni

3.3.2. Pregled odprtih postavk 3.3.4. Pregled obveznosti in terjatev