Pregled in prenos plačil potnih nalogov v Glavno knjigo.

4.1.5. Prenos temeljnice v GK 4.2.1. Pregled plačil na zaslon