V tem šifrantu programu povemo koliko subvencionira MŠŠ.

Ker je subvencija odvisna od števila sočasnih otrok v vrtcu od istega starša tu z “F2 – Nov vnos” vnesemo:

  • Zaporedni sorojenec” – prvi, drugi ali naslednji otrok
  • In “Procent soudeležbe starša

Ta šifrant je izpolnjen že z osnovnimi nastavitvami programa. Tako v ta meni posegate zgolj, če se bo zgodila sprememba pravil subvencije MŠŠ.

vrtec_51f_lestvica-mss_slika1

5.1.E Obresti in obrestne mere 5.W Web/SMS odjave