Vnosi so enaki kot na domačih prejemkih, dodatno se vnese še valuta in devizni tečaj.

webblaw_423

4.2.2. Domači izdatki 4.2.4. Devizni izdatki