V primeru, da ne želite pošiljati e-Računov preko ZZI oz. ePošta, jih lahko vseeno pošljete preko vaše banke.

efa_e_racuni_posiljanje_e_rraunovbanka

Na vseh treh zavihkih vidimo sledeča gumbe, ki omogočajo naslednje funkcionalnosti:

  • Nastavitve: Omogoča nastavitve oblike izpisa računa, kodo namena in obliko številke računa.
  • Vnesi TRR: V primeru, da partner nima vnesenega TRRja, se nam bo polje TRR obarvalo rdeče. Ta gumb nam tako omogoča, da vnesemo TRR podjetja, ki se potem zapiše na partnerja in ponovno vnašanje TRRja za tega partnerja ne bo več potrebno.
  • Pregled Partnerja: Odpre nam masko partnerja, kjer lahko lahko popravljamo njegove podatke.
  • Pregled na ekran: Na trenutno izbranem e-računu (obarvanem) nam izpiše PDF računa.

Zavihek Pripravljeni eRačuni:

efa_e_racun_zzi

Ko vstopimo v podmeni Pošiljanje eRačunov (Banka) se nam prikažejo vsi računi, ki še niso bili poslani in imajo na partnerju označeno, da se pošiljajo preko Banke.

Pod seznamom vseh neposlanih e-računov imamo sledeče gumbe:

  • Pošlji račun: pošlje trenutni e-račun, ki je trenutno obarvan.
  • Pošlji račun (brez Cert): pošlje trenutni e-račun, ki je trenutno obarvan, vendar brez, da ga digitalno podpišemo.
  • Pošlji vse račune: pošlje vse e-račune, ki jih vidimo na seznamu.
  • Prekliči račun: prekliče trenutni e-račun, ki je označen. E-račun izgine iz seznama. Če želimo račun ponovno poslati, gremo na zavihek Poslani eRačuni, kjer pritisnemo na gumb Ponovno pošlji

Zavihek Poslani eRačuni:

efa_e_racuni_posiljanje_e_rraunovbanka_posalni_eracuni

Ta zavihek nam prikazuje vse poslane e-račune preko Banke.

Pod seznamom vseh poslanih e-računov imamo sledeč gumb:

  • Ponovno pošlji: na trenutno izbranem računu ponovno pripravi XML datoteko za uvoz v banko.
Pošiljanje eRačunov (ePošta) 3. Šifranti