V parametrih na zavihku »1. Podatki podjetja« vnesemo podatke podjetja, na zavihku »6. REK obrazci« vnesemo pooblaščenca in odgovorno osebo za REK obrazce. Vse ostalo v parametrih programa vklapljajmo ali izklapljajmo le v sodelovanju s svetovalcem iz podpore.

Podatke podjetja lahko prenesemo iz uradnega registra AJPES preko VPI (Vasco poslovni imenik). Vpišemo davčno številko in kliknemo gumb »Poišči podatke partnerja«.

651_1

 

Parametri progama (Ostali stroški na potnem nalogu)

Na službenih poteh nastanejo različni stroški, nekaj privzetih je na samem vnosu potnega naloga že pripravljenih. Za podrobnejšo razčlenitev stroškov službenih poti, na zavihku »2. Parametri programa«, opredelimo dodatne stroške. Če jih želimo poročati na REK-O, ustrezno izberemo v stolpcu »Definicija za iREK«. Če je strošek (npr. letalska karta, hotel) podjetje že v naprej plačalo, ali se na službeni poti plačuje s službeno kartico, lahko tu ali na vnosu naloga obkljukamo še »Ne izplačaj«, kar pomeni, da se bo strošek samo poročal, a se ne bo povrnil oziroma izplačal delavcu. Izbiro »Ne izplačaj« lahko na vosu potnega naloga spremenimo, gre le za nastavitev privzete vrednosti.

651_2

6.5 Razno 6.5.2 Nastavitev izpisa potnega naloga