Vnesemo datum plačila in valuto do katere naj prikaže naloge na ekran. Vnos datuma valute ni obvezen.

web-1-3-1

Ob potrditvi vnosa se na ekranu pojavijo vsi pripravljeni neplačani nalogi. Če je bil kakšen nalog pred tem plačan delno, se prikaže preostanek zneska za plačilo. Če želimo nalog pred izpisom popravljati ga osvetlimo in pritisnemo tipko Popravi. V primeru, da želimo plačati cel nalog lahko pritisnemo tipko + in program bo vnesel cel znesek v polje Plačilo. Če pa želimo plačati delno moramo znesek vpisati ročno. Če želimo pripraviti vse naloge spodaj izberemo F4 Plačaj vse in program bo vnesel zneske pri vseh nalogih, ki ustrezajo vnesenim pogojem.

web_meni131

Poleg označevanja nalogov za plačilo, lahko naloge za plačilo s tipko F2 Nov vnos tu ročno dodamo. Pojavi se novo okno za vnos plačilnega naloga, kjer vnos zaključimo s tipko F9 Potrdi.

web-1-3-1-1

Ko uredimo in označimo naloge, ki jih želimo plačati, pripravimo datoteko za izvoz nalogov v elektronsko banko, s tipko Datoteka za banko se odpre okno za izdelavo ISO-SEPA datoteke.

1.3. Virmani 1.3.2. Popravljanje virmanov