V tem delu se nahajajo šifranti, ki jih izbiramo na artiklih.

4.2.1. Skupine artiklov

Vsak artikel mora spadati v eno izmed skupin, vsaka skupina pa lahko spada v določeno nadskupino. Skupine artiklov so pomembne za izpise in prenose v Glavno knjigo. Vnesti je potrebno naziv, ostalo je po potrebi. Možni so vnosi:

Šifra

Naziv skupine

Šifra nadskupine

Konto (realizacija domača prodaja)

Konto izvoz (realizacija izvoz)

Dolžina govoreče šifre (za uporabo v izpisih)

Vsaki skupini lahko dodelimo konto za določeno stroškovno mesto ali pa konto za določeno skladišče in sicer tako da se postavimo na želeno skupino in kliknemo na za to določena gumba spodaj v tem šifrantu in sicer:

Konti po stroškovnih mestih

Konti po skladiščih

 

4.2.2. Nadskupine artiklov

Vnaša se samo naziv in nam lahko pomaga pri izpisih, če želimo izpis po nadskupini artiklov.  Skupina artikla se navezuje na eno izmed nadskupin.

 

4.2.3. Enote mere

Vsebuje najbolj pogoste, po potrebi jih lahko dodajamo.

4.1. Šifrant artiklov 4.2.9. Koeficient obračanja artiklov