Obsega naslednje možnosti:

3.0.1. Prodaja po časovnih obdobjih

Ko odpremo meni, nam program prikaže podatke starih let, ki jih je našel in za ta obdobja lahko izpišemo prodajo. Nastavljamo lahko kar nekaj stvari in te nastavitve na 1. zavihku tudi shranimo.

 

faw_3o1

 

3.o.2. Izdelaj zalogo po starosti

3.0.3 Tiskaj zalogo po starosti

Če zaključujemo leta, v trenutnih podatkih ne vidimo, kdaj smo dejansko prejeli blago. V teh menijih program pogleda v pretekla leta in izpiše dejansko starost v dnevih.

 

3.M.1. Izpis prodaje s trenutno zalogo 3.P. Pregled prodaje po komercialistih in mesecih