Izpis knjige prejetih računov s spremenjenim procentom neobdavčene dejavnosti. S tem izpisom naredimo samo izpis knjige prejetih računov, DDV se v knjižbah ne spremeni. Pri izpisu določimo od-od datuma izpisa knjige in kakšen je nov procent neobdavčene dejavnosti.

34c1

3.4.C. Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja za prejete fakture 3.4.C.2. Izpis razlik po kontih zaradi spremenjenega deleža