Če imate odprtih več oken v katerih delate, lahko med njimi preklapljate v tem meniju.

8.S. Spreminjanje gesla Y. Pretekla leta