V kolikor uporabljamo normative, nam ta funkcija ponovno preračuna cene normativov in jih popravil v prevzemnici.

1.5.5. Pregled razlik med prodajo in odjavo konsign. 1.5.8. Pregled odjave konsignacijskega blaga