Prevrednotenje ima enako funkcijo, kot gumb Prevrednoti na kartici artikla, s to razliko, da tukaj program prevrednoti po izbranem OD-DO filtru.

61

Če pogledamo na praktičnem primeru (gledamo označeno stanje zalog in nabavne cene na kartici artikla):

61_kart

 

  • S prevzemnico smo vnesli 250 kg jagod po nabavni ceni 1 EUR
  • Preko dobavnice smo prodali 10 kg jagod in za to količino se takoj ob shranitvi zmanjša količina zalog. Vrednostno pa se zmanjša šele ob prevrednotenju (program zalogo vodi po FIFO metodi in v primeru, da imamo več nabav po različnih cenah, bo program ugotovil, po kateri nabavni ceni mora razknjižiti količino, ki je bila prodana). Tukaj vidimo, da se vrednost zaloge lepo manjša, kar pomeni, da je bilo prevrednotenje izvedeno. Težava je edino v zadnji vrstici kartice (paragon z dne 29.09.2016), kjer je stanje zmanjšano za prodano količino, vrednost zaloge pa ostaja 217 EUR, kar pa ni ok. To bo uredilo prevrednotenje.

 

Kako v praksi prepoznamo težavo prevrednotenja?

Pri izpisovanju RVC program izpiše nerealne vrednosti za te podatke, kot prikazano spodaj:

61_neprevred

 

Po prevrednotenju dobimo pravilne podatke:

61_prevred

 

 

Kako ukrepati, če nam prevrednotenje javi napako?

61_napaka

Program nam jasno pokaže opis napake, šifro in naziv artikla, kjer je zaznal napako in številko dokumenta, ki je povzročil napako. V tem primeru smo kljub opozorilu prodali blago, ki ga nismo imeli na zalogi.

 

V vednost:

  • Program beleži zgodovino prevrednotenja, ki jo pregledujemo na namenskem gumbu
  • Prevrednotenje se vedno izvede samo do morebitne časovne blokade (meni 6.D.)
6. Pomožni programi 6.2. Zapisnik o spremembi cen