Kartica SM oblikovanje

V kolikor želi uporabnik izpisati konto kartico po stroškovnih mestih, je najprej potrebno narediti nastavitve za izpis kartice.

Stranka ima lahko nastavljenih več različnih izpisov za Kartico po SM. Za nastavitev novega izpisa, kliknite gumb Dodaj. Odpre se vam spodnja maska.

posnetek-zaslona-2024-03-12-125753

  • Vpišete Naziv izpisa, iz katerega po stranki razvidno, kaj izpisuje.
  • Naslednja 3 polja so nivoji stroškovnih mest. Pojavilo se bo toliko nivojev, kolikor jih imate odprtih v programu GKW. V ta polja lahko vpišete stroškovna mesta, za katera se bo naredil izpis. V primeru, da izpisujete za vsa stroškovna mesta, polje pustite prazno.
  • Pri Grupiranju programu poveste, če postavke na izpisu sešteva/grupira po katerem od nivojev stroškovnih mest.
    • npr. če pri Grupiranju 1 nastavimo grupiranje po 1 nivoju SM, potem bo program delal seštevke po SM na 1 nivoju
  • Vključi v razliko: program lahko v stolpcu 1 izpiše npr. podatke po SM na kontu razreda 4 v stolpcu 2 pa podatke po SM na kontu razreda 76 in boste dobili nek približek rezultatu v stolpcu Razlika.
  • Naziv stolpca razlika: poimenujete stolpec, v katerem se izpiše razlika

V drugem delu nastavitev pa nastavite pa se nastavi konte iz katerih program izpisuje podatke po stroškovnih mestih. Toliko vrstic, kot se nastavi, v toliko stolpcih bo program izpisal podatke po SM.

posnetek-zaslona-2024-03-12-135201

Če želimo nastaviti stolpec za izpis stroškov po stroškovnih mestih, potem naredimo nastavitve kot je spodaj. Poimenujemo stolpec (Odhodki), ker gre za stroške, konte vpišemo med Debetne konte. Parameter Vključi v razliko vklopimo takrat, ko želimo, da program od prvega stolpca odšteva drugi stolpec. Priporočamo, da več kot 2 stolpcev ne nastavljate zaradi preglednosti.

posnetek-zaslona-2024-03-12-135525

Po vpisanih nastavitvah izpis potrdite in stranki se bo v glavnem meniju pojavil podmeni Kartica SM.

 

Nastavitve Nastavitev ePošte