S tem izpisom lahko pogledamo artikle ali skupine artiklov na računih po različnih od-do filtrih in nekaterih drugih pogojih.

Program izpiše količine in prodajne vrednosti.

faw_227_pregled_racunov

2.2.6 Pregled računov 2.2.8. Pregled za super rabat