Izberemo konte in partnerje za katere želimo izpisati IOP obrazce in datum na katerega želimo izpis. Vnos partnerja ni obvezen, če v polju Partner (F1) nimamo naštetih partnerjev, se bodo naredili IOP-ji za vse partnerje na izbranem kontu.

IOP lahko omejite še po ostalih poljih, ki so na voljo.

Besedilo pod IOP se uporabi kadar želimo pod postavke navesti še besedilo, npr. Klavzulo o odprtih postavkah.

Izhod – Izberemo ali želimo IOP-je natisniti ali poslati po elektronski pošti. IOP-je možno tudi shraniti v PDF datoteke.

web_meni11a

1.1.9. Izpis denarnega toka 1.1.B. Izpis odprtih postavk 30,60,90 dni