Vnesemo konto in partnerja za katerega želimo izpisati IOP obrazce in vnesemo datum na katerega želimo izpis. Vnos partnerja ni obvezen, če pustimo od-do partnerja prazno in tudi v polju Partnerji nimamo naštetih partnerjev, se bodo naredili IOP-ji za vse partnerje na izbranem kontu.

Besedilo pod IOP se uporabi kadar želimo pod postavke navesti še neko besedilo, npr. Klavzulo o odprtih postavkah.

Izhod – Izberemo ali želimo IOP-je natisniti ali poslati po elektronski pošti. Možno je tudi IOP-je shraniti v PDF-je.

web_meni11a

1.1.9. Izpis denarnega toka 1.1.B. Izpis odprtih postavk 30,60,90 dni