Pregled knjiženja plačil kupcev po različnih filtrih.

59_dnevnik_knj

5.8. Ročni vnos računa 5.9.2-3 Kartica kupcev