Pri delni prodaji se najprej vrednost osnovnega sredstva in obračunana amortizacija razdeli na osnovno sredstvo zmanjšano za znesek delne prodaje in na delno prodajo, katera se potem še odtuji. Delna prodaja se prikaže v seznamu kot dograditev osnovnega sredstva pod svojo številko sklopa.

Najprej izberemo osnovno sredstvo katerega bomo delno prodali. Potem vnesemo nabavno vrednost ali delež in podatke za knjiženje delne prodaje (datum knjiženja, datum dokumenta, dokument, vrsta knjiženja). Ko delno prodajo potrdimo program ponudi še odtujitev delne prodaje. Odtujitev se naredi povsem enako kot je opisano v poglavju 1.8. Odtujitev osnovnega sredstva. Če odtujitve ne potrdimo, ostane ne odtujena delna prodaja kot dograditev in jo lahko odtujimo tudi kasneje.

osw_19

1.8. Odtujitev osnovnega sredstva 1.B. Delitev, združevanje, razdruževanje