Opisani meniji v tem poglavju služijo za izpise po stroškovnih mestih. Vnos stroškovnih mest se nastavi v kontnem planu.

3.4.H. Davek po plačani realizaciji 3.5.1. Kartica stroškovnega mesta