Za lažje delo najprej vnesemo dodatne opise v delovna mesta v meniju K.1.2. Ob vnosu napotnice izberemo Tip obrazca: 1-napotnica za predhodni preventivni zdr. pregled ali 2-napotnica za usmerjeni obdobni preventivni zdr. pregled, delavca ter ostale zahtevane podatke in shranimo z F9 Potrdi. Izpis napotnice naredimo s tipko F5 Tiskaj. Pri tiskanju napotnice lahko dodamo izpis zdravniškega spričevala (izpolnjen ali prazen) ter sliko za žig in podpis.

ke_k44_vnos_2023

K.4.1. M1, M2, M3 K.4.5. M12 (Prijava-odjava zavarovanja)