Plačila potnih nalogov lahko prenesete v Glavno knjigo. Preko menija 4.2.1 si podatke ogledate, preko menija 4.2.2. pa dejansko prenesete.

Potrebno je vnesti podatke za zajem pravih plačil in podatke za knjiženje, dodatno pa je možnost nastaviti tudi nekaj nastavitev glede konta, kaj prenaša pod Vezo in Opis.

prenos placil

4.2. Prenos plačil potnih nalogov v GK 4.2.2. Prenos plačil v GKW