Ponazoritev delovanja opcije shranjevanja neprenešenih knjižb bo najbolje pokazal naslednji primer – Vnašate otvoritveno bilanco. Otvoritvena bilanca je sestavljena iz velikega števila knjižb. Po vnosu stanje  debet – kredit ni izravnano, ker mogoče še niste dobili vseh podatkov, čaka vas pa še knjiženje tekočih postavk (prejeti računi, izadni računi, trr,…). Program vas vpraša za ime, pod katerim želite shraniti neprenešene knjižbe (v tem primeru otvoritveno bilanco). Program neprenešene knjižbe shrani in lahko vnašate nove dokumente. Tako shranjene knjižbe seveda niso v bilanci, dnevniku. Kadarkoli lahko tako shranjene knjižbe vrnete v neprenešene knjižbe z izbiro menija 1.5. Vrnitev neprenesenih knjižb. Pogoj za prenos v neprenešene knjižbe je, da niso vnesene že kakšne druge knjižbe.

1.3. Nastavitev prenosnih datotek 1.5. Vrnitev neprenešenih knjižb in prenos iz ostalih VASCO programov