V šifrantu skrbnikov vnesemo skrbnike ki so lahko oče, mati, ali druga oseba, ki nastopa kot skrbnik ali plačnik enemu oziroma več otrokom. Da bo program pravilno deloval je nujno, da je je skrbnik vnesen le enkrat četudi je skrbnik več otrokom. Program je namreč narejen tako, da skrbnika vnesemo enkrat tega pa po potrebi povežemo na več otrok.

Skrbniku vnesemo matične podatke tako kot od nas zahteva vnosna maska. Podatke katere ne zbirate ni potrebno vnesti. V kolikor bo skrbnik izbran za plačnika določenemu otroku se bo položnica izpisala skrbnikov stalni naslov. Če bi želeli, da gre položnica na začasni naslov je potrebno tega vnesti nekoliko nižje pod začasnim naslovom pa še postaviti kljukico pri parametru “Začasni naslov za obveščanje“.

Na skrbniku lahko vključimo še naslednji možnosti:

  • Želi prejemati račun po E-pošti” – ta opcija pomeni, da program za otroke katerim bo določen ta skrbnik za plačnika ne bo izpisal položnice. Starši bojo prejeli račun za oskrbnino na mail katerega ste vpisali v polje E-pošta. Če bo skrbnik plačnik več otrokom bo na mail prejel več sporočil v vsakem sporočilu pa račun za enega otroka.
  • “Zbirne položnice” – če postavimo kljukico pri tej opciji bo to pomenilo, da bo skrbnik za otroke katerim je plačnik prejel za vsakega še vedno svoj račun. položnica za plačilo obveznosti pa bo izpolnjena le na enem od računov. Na ostalih računih bojo položnice prečrtane. Ko bo starš poravnal tako položnico bo program sam razporedil plačila po otrocih za katere je bila zbirna položnica narejena.
  • E-račun” če v tem polju izberete “3 – E-računi ZZI-net, UJP” in vnesete “Datum ZZI/UJP” – to je datum od katerega dalje se je starš odločil za eRačun ter v  polje nižje “TRR” vpišete transakcijski račun (IBAN) skrbnika, boste plačniku lahko poslali eRačun. Kako pošljemo eRačune si poglejte pod “5.2.7.1 E-računi, ZZI-NET, UJP”

 OPOMBA: Da bo pošiljanje računov res uspešno je nujno, da vam starš prijavo na eRačune naredi preko svojih bančnih programov (KLIK itd.) vi pa tako prijavo prejmete v UJP (če ste proračunski uporabnik) ali bančni program (če ste zasebni sektor).

vrtec_512_skrbniki_slika1

5.1.1 Otroci 5.1.3 Vrste skrbnika