Pri pregledu datumov ažuriranja lahko pogledamo pod katere datume imamo shranjene obračune. Z dvoklikom na obračun se prikažejo tudi posamezni obračuni po delavcih. Če tudi na delavca kliknemo dvakrat se prikaže tudi obračunski list. Pri pregledu obračunskega lista imamo spodaj na voljo, da obračunski list natisnemo s tipko F5 Izpis obrč. lista ali izpišemo testno REK in iREK obrazec za izbranega delavca s tipko Ctrl+F5 Izpis iREK.

place_19

1.7.4. Prenos temeljnice v GKW 2. Delavci