Pregled dogodkov mDan

Kot že zgoraj omenjeno imamo na začetnem zaslonu tudi možnost hitrega pregleda dogodkov preteklih dni oziroma prihajajočih dogodkov, če ti obstajajo. S klikom na gumb v spodnjem levem kotu se nam odpre okno, ki nam prikazuje grafe preteklih dni, oziroma dogodke v naslednjih dneh ampak največ za 2 dni vnaprej. V kolikor ima delavec pravico urejati svoje dogodke, lahko na tem mestu uredi katerega od zadnjih dni.

mdan_graf_pretekli_dan

 

Pregled dela – delavec v mobilni aplikaciji mDan

V aplikaciji mDan so delavcu pregledi na voljo v meniju, katerega odprete v zgornjem levem kotu aplikacije.

mdan_pregledi_meni

Odpre se meni, v katerem delavec izbere »Pregled dela«

mdan_pregledi_pregled_dela

Delavcu se na zaslon odpre pregled registracije delovnega časa za celoten trenutni mesec. V spodnjem delu ima z gumboma »Prejšnji« in »Naslednji« možnost spreminjati pogled za prejšnji mesec ali naslednji mesec. Prav tako je na voljo mesečni ali tedenski pregled.

mdan_pregledi

Za urejanje dogodkov v posameznem dnevu kliknete kamorkoli v vrstici dneva, ki ga želite urediti. Odpre se vam novo okno z vsemi dogodki, ki so bili zabeleženi na izbran dan.

mdan_urejanje_dogodkov

Za urejanje posameznega dogodka kliknete na želen dogodek in popravite podatek, kjer je potrebno.

mdan_urejanje

Za brisanje posameznega dogodka iz seznama, pritisnite in zadržite klik na dogodek. Odpre se okno, kjer potrdite ali prekličete brisanje tega dogodka.

mdan_brisanje_dogodek

Za vnos novega dogodka v dnevu, desno zgoraj kliknite »Dodaj« in vnesite Tip ter trajanje dogodka. V kolikor želite vnesti dogodek za dan, ki še nima dogodkov, kliknite na vrstico za izbran datum in nato kliknite »Dodaj« desno zgoraj na zaslonu.

Registracija delovnega časa z uporabo NFC za mDan eFakturiranje