Izpis REK obrazcev in tudi shranjevanje podatkov v XML datoteke.

2.C. Rekapitulacija stroškov 2.X. Star izpis nalogov