Izpis je možno izpisati brez vnosa datumov, partnerjev, kontov,… izpisal se bo ves promet na saldakontih. Izpis je primeren za pregled prometa po partnerjih v tekočem letu, nastavimo tudi lahko pri Urejnosti 2, da je vrstni red izpisa partnerjev po prometu.

Urejenost je mogoče izbrati po kontu, kar pomeni, da se bo najprej izpisal konto npr. 1200 in potem promet po partnerjih ali urejenost po partnerju, kar pomeni, da se najprej izpiše partner in potem promet po kontih za partnerja. Znotraj te urejenosti je možno urediti tudi po urejenost 2 (po šifri, po abecedi, po prometu in po saldu).

Prikažem saldo 0 je privzeto obkljukano, v tem primeru se vidi tudi promet na partnerjih ki imajo vse zaprto oz. saldo 0.

Upoštevam otvoritev, je običajno tudi vklopljeno, če želimo izpis prometa v tekočem letu potem to opcijo odznačimo.

GKW_meni331

3.3. Pregledi saldakontov 3.3.2. Pregled odprtih postavk