Izpis je možno izpisati brez vnosa datumov, partnerjev, kontov,… izpisal se bo ves promet na saldakontih. Izpis je primeren za pregled prometa po partnerjih v tekočem letu, nastavimo tudi lahko pri Urejnosti 2, da je vrstni red izpisa partnerjev po prometu.

Urejenost je mogoče izbrati po kontu ali po partnerju, znotraj te urejenosti pa še po urejenost 2 (po šifri, po abecedi, po prometu in po saldu).

 

331

3.3. Pregledi saldakontov 3.3.2. Pregled odprtih postavk