V podmenijih se nahajajo prenosi šifrantov kontnega plana, partnerjev, simbolov, stroškovnih mest, poročil iz drugih glavni knjig, iz txt in iz xls datotek.

6.3. Zaključek leta 6.7. Pomožni programi