V podmenijih se nahajajo prenosi šifrantov kontnega plana, partnerjev, simbolov ter poročil iz drugih glavni knjig.

6.3. Zaključek leta 6.7. Pomožni programi