V tem meniju se vnašajo, popravljajo, brišejo in izpisujejo materiali iz vašega šifranta materialov. S tipko F2 Nov vnos lahko pričnete z vnosom novega materiala v šifrant. Vneseta se Šifra in Naziv materiala, ki sta tudi obvezna pri vnosu. V kolikor imate več podatkov o materialu pa priporočamo, da vseeno vnesete podatke še v ostala polja, ki sicer niso obvezna. To so Naziv2, Konto izdane vrednosti, Enota, Skupina, DDV, Minimalna zaloga, Planska in Fiksna cena, EAN koda in Opomba.

mkw-4-1

mkw-4-1-2

Na pregledu materialov je na voljo tudi gumb Spremeni šifro s katero prešifrirate šifro materiala.

mkw-4-1-1

4. Šifranti 4.2. Skupine materialov