V šifrantu vozil vnašamo naslednje podatke:

  •  Šifra: Vnašamo šifro med 1 in 99999999. Pri vnosu nam program sam ponudi novo, večjo šifro, katero pa lahko po želji spremenimo,
  • Opis: Vnesemo naziv vozila,
  • Opis 2: Vnesemo lahko daljši opis vozila ali pustimo prazno,
  • Registrska: Vnesemo registrsko številko vozila,
  • Službeno vozilo: Označimo, ali je vozilo službeno ali privatno. Od te nastavitve je tudi odvisno kako bo program obračunaval naloge narejene z določenim vozilom,
  • Datum registracije: Vnesemo datum registracije vozila,
  • Datum pregleda: Vnesemo datum pregleda vozila,
  • Neaktvino vozilo: V primeru, da vozilo nekaj časa ni v uporabi, ga lahko naredite neaktivnega,
  • Opomba: Vnesete dodatne podatke o avtomobilu.

 

vozilo

3.3. Delavci 3.5. Naloge