V kolikor potrebujemo, lahko v tem meniju pogledamo vrednost super rabata.

Vnesemo kupca, za katerega želimo pregled, procent super rabata in omejimo izpis po datumu izstavljenih računov.

Izjeme – na drugem zavihku lahko določene skupine artiklov ali artikle izvzamemo iz tega pregleda.

 

faw_3c

3.B. Pregled stanja v maloprodaji po stopnjah DDV 3.E. Pregled minimalne zaloge