V tem meniju lahko najdete seznam vseh šifrantov tega programa, kjer jih lahko pregledujete, dodajate, urejate in brišete posamezne šifre, ter tiskate sezname šifrantov.

Nove šifre lahko v šifrante sicer dodajate tudi neposredno v dokumentih (Prevzemnica, Naročilo, Izdajnica) na vnosu postavk in vam zato ni potrebno zapustiti odprtega dokumenta, ampak kar v dokumentu samem skočite v šifrant in s tipko F2 Nov vnos  vnesete novo šifro. To velja za vse šifrante.

Pri vnosu novih šifer v šifrant vam bo program ponudil prvo razpoložljivo šifro, lahko pa jo določite tudi sami.

Pri nekaterih šifrantih lahko določite dolžino šifer in sicer v parametrih programa (meni 6.1., zavihek 2.Parametri programa). Po spremembi dolžine šifer vam bo program ponujal dolžino šifre, ki ste jo določili v parametrih.

3.8. Poraba po kontih, delovnih nalogih 4.1. Materiali