Časovna blokada je uporaben pripomoček, če ne želimo, da zaposleni spremenijo vsebino dokumentov pred izbranim datumom (na primer 30.06.2023), za katerega imamo že urjene vse podatke.

658_1

Če ugotovimo, da smo blokado prehitro vnesli, jo razveljavimo z novim vnosom blokade. Program vedno upošteva zadnjo vneseno, tudi če ima zadnja blokada datum dlje v preteklosti, kot katera vnesena pred njo. V spodnjem primeru velja blokada 01.01.2023.

658_2

6.5.6 Oštevilči interne številke 6.5.9 Označi, da nalogi niso preneseni v GK