Nastavljivi izpisi omogočajo izpise s poljubnimi nastavitvami. Z pritiskom na gumb F2 lahko kreiramo nov izpis. Določimo:

 • Naziv izpisa
 • Širok papir (A3) – če tiskamo na A3 format papirja.
 • Pišem tudi vrstice, ki imajo vrednost nič – v primeru, da hočemo izpisati tudi polja brez vrednosti.
 • Med zapisi prosta vrsta – izberemo opcijo, ki najbolj ustreza.
 • Preskok na novo stran – glede na izbrano urejenost, program lahko izpiše rezultat tudi ločeno po straneh.
 • Kateri delavci – izberemo, če želimo izpis za vse delavce, samo aktivne (ki dobivajo plačo) ali neaktivne (ki ne dobivajo plače).
 • Urejenost – ko nastavimo stolpce na drugem zavihku, lahko s klikom na gumb Dodaj nastavimo urejenost na izpisu glede na želeni stolpec. V primeru na sliki je izbrana urejenost po starosti.

ke_k21

Na drugem zavihku (nastavitev stolpcev) si nastavimo želene stolpce za prikaz vrednosti.

ke_k21postavke

Primer:

 • Na izpisu želimo imeti prikazane podatke:
 • Priimek in ime
 • Starost
 • Delovno mesto
 • Poklic
 1. stolpec – s klikom na F2 vnesemo nov stolpec:

Najprej izberemo tip stolpca:

 • Besedilo – če stolpec vsebuje tekstovno vrednost
 • Vrednost – če stolpec vsebuje številčno vrednost
 • Procent
 • Izbira da/ne
 • Datum – če bo v stolpcu izpisan datum

Nato vnesemo:

 • Naziv stolpca (izpis legende), v našem primeru Priimek in ime.

S klikom na gumb Pomoč, program prikaže formule, ki jih lahko uporabimo pri izpisu. Uporabimo lahko formule iz programa PLACE ali iz programa KE (Kadrovska evidenca). Za izpis priimka in imena uporabimo formulo iz programa PLACE in jo zapišemo v polje kot #F2.

ke_k21_postavka_ime

Določimo še širino stolpca – 40 znakov bi moralo zadostovati za izpis priimka in imena – in shranimo stolpec.

 1. stolpec – s klikom na F2 vnesemo nov stolpec:

V tem stolpcu hočemo izpisati starost zaposlenih. Določimo:

 • Tip stolpca – Vrednost, ker bomo izpisali numerični podatek.
 • V polje napis (legenda stolpca) vnesemo Starost.
 • S klikom na gumb Pomoč izberemo formulo iz programa KE. V ponujenih formulah poiščemo formulo KF03(p1,p2,p3) za izpis starosti in jo zapišemo v polje formula kot KF03(0,0,0). Ob tem velja opozorilo – če je izbran tip stolpca Vrednost, potem pred formulo ni znaka #!
 • Določimo še širino stolpca in stolpec shranimo.

ke_k21_postavka_starost

 1. stolpec – s klikom na F2 vnesemo nov stolpec.

V tem stolpcu želimo prikazati podatek o delovnem mestu. Določimo:

 • Tip stolpca – Besedilo
 • Napis – Delovno mesto
 • S klikom na gumb Pomoč izberemo formulo iz programa KE. V izpisanih formulah izberemo formulo #K04 in jo zapišemo v polje formula kot #K04

Ko so stolpci nastavljeni, shranimo celoten izpis.

S klikom na gumb F5 Tiskaj se nam odpre okno, kjer določimo kriterije za izpis in s potrditvijo F9 dobimo izpis na ekran ali tiskalnik, odvisno od predhodne izbire.

Spremenljivke za nastavljive izpise iz kadrovske evidence

#K01 – šifra izobrazbe
#K02 – naziv izobrazbe
#K07 – stopnja izobrazbe (od 1 do 8)
#K03 – šifra poklica
#K04 – naziv poklica
#K05 – stopnja strokovne izobrazbe
#K06 – stopnja strokovne usposobljenosti
#K07 – stopnja izobrazbe
#K08 – delovna doba skupaj v obliki LL-MM-DD
#K09 – delovna doba drugje v obliki LL-MM-DD
#K10 – delovna doba v DO v obliki LL-MM-DD
#K11 – šifra prosti šifrant-1
#K12 – naziv prosti šifrant-1
#K13 – šifra prosti šifrant-2
#K14 – naziv prosti šifrant-2
#K15 – vrne naziv za dodatno (1.) število dni dopusta, izbrano na delavcu
#K16 – vrne naziv za dodatno (2.) število dni dopusta, izbrano na delavcu
#K17 – vrne naziv za dodatno (3.) število dni dopusta, izbrano na delavcu
#K18 – vrne naziv za dodatno (4.) število dni dopusta, izbrano na delavcu
#K19 – vrne naziv za dodatno (5.) število dni dopusta, izbrano na delavcu
#K20 – dokupljena doba v obliki LL-MM-DD
#K21 – ostala doba v obliki LL-MM-DD
#K22 – benificirana delovna doba pred vstopom po starem v obliki LL-MM-DD
#K23 – benificirana delovna doba pred vstopom po novem v obliki LL-MM-DD
#K24 – benificirana delovna doba v podjetju po starem v obliki LL-MM-DD
#K25 – benificirana delovna doba v podjetju po novem v obliki LL-MM-DD
#K26 – pokojninska doba v obliki LL-MM-DD
#K27 – stan
#K28 – priimek ob rojstvu
#K29 – ocetov priimek, ime
#K30 – konkurenčna klavzula (Da / Ne)
#K31 – delno upokojen (Da / Ne)
#K32 – poizkusna doba v obliki DD.MM.LLLL
#K33 – šifra države rojstva
#K34 – naziv države rojstva
#K35 – šifra države državljanstva
#K36 – naziv države državljanstva
#K37 – današnji datum v obliki DD.MM.LLLL
#K38 – kraj rojstva
#K39 – šifra oddelka
#K40 – naziv oddelka
#K41 – opis delovnega mesta
#K42 – razlog za sklenitev pogodbe za določen čas
#K43..#K45 – opombe1, 2, 3 na delavcu (vklop v parametrih K.6.1.- vnos na delavcu pod opombe)
#K46 – datum vstopa v NDČ v obliki DD.MM.LLLL

Formule iz programa PLACE najbolj običajne

#F1 = Šifra delavca
#F2 = Priimek in ime
#F3 = Ulica in hišna št.
#F4 = Poštna št. in pošta
#F5 = Delovno mesto
#F6 = EMŠO
#F7 = Davcna številka
#F8 = Strokovna usposob.
#F9 = Olajšava (%, znesek)
#F10 = Dobiva plačo
#F11 = Individualna pogodba
#F12 = Pogodba do datuma
#F13 = Tarifni razred
#F14 = Pogodba o zaposlitvi
#F15 = Placni razred
#F16 = Rojstni datum
#F17 = Spol (M/Ž)
#F18 = Mesec.leto obračuna
#F19 = Datum obračuna/shranitve
#F20 = Naziv obračuna
#F21 = Datum izplačila
#F22 = Datum izpl.prispev.
#F23 = Minulo delo (%)
#F24 = Stalnost (%)
#F25 = Pred.DD- druge DO (LL-MM-DD)
#F26 = Predhodna DD v DO (LL-MM-DD)
#F27 = Datum vstopa (DD.MM.LLLL)
#F28 = Skupna delovna doba
#F29 = Delovna doba v DO
#F30 = Datum odhoda
#F31 = Šifra SM
#F32 = Naziv SM

K.2. Izpisi K.2.2. Nastavljivi izpisi - splošno