Izberemo konto, ki ga želimo zapirati in program prikaže vse odprte postavke na tem kontu. Izberemo knjižbo in pritisnemo tipko Enter. S tem smo knjižbo označili za zapiranje, na enak način označimo še protiknjižbe in ko imamo zapiranje izravnano (desno zgoraj v zelenem polju Saldo 0,00) pritisnemo tipko F5 Zapri. Pri velikem številu knjižb si lahko pomagamo s tipko Zapri s pogojem. Lahko vnesemo datum dokumenta, obdobje ali datum prejema za katerega naj program označi knjižbe za zapiranje. Delno zapiranje nesaldakontnega konta ni mogoče, kar pomeni, da ne moremo zapreti postavk ki niso izravnane.

212

2.1.1. Zapiranje saldakontov 2.2. Opomini, obresti