Kadar knjižimo otvoritveno temeljnico ročno, moramo otvoritvene knjižbe ločiti od navadnih, to naredimo z izbiro simbola Otvoritev in kljukice “Otvoritev”, ki se nahaja zraven polja “Simbol”. Ročno se otvoritev knjiži samo v primeru nove stranke. Če stranko za tekoče leto že knjižimo se zaključek leta in otvoritev naredi avtomatsko. Glej meni “6.2. Zapiranje kontov razreda 4 in 7 in 6.3. Zaključek leta”.

GKW_meni11_otv

Prejem in knjiženje eRačuna Knjiženje izdanih računov s podatki za DDV knjigo