Ob knjiženju prejetih računov lahko pripravimo tudi plačilne naloge. Med vnosom ali popravljanjem dogodka (knjiženje na konto 2200) pritisnemo tipko ALT F8. Pred tem morajo biti že vneseni podatki (konto, šifra partnerja, znesek v kredit, rok plačila). Na ekranu se pojavi okno za vnos plačilnega naloga. Podatke o partnerju bo program prebral iz šifranta partnerjev (navodilo za vnos transakcijskega računa si lahko ogledate v poglavju 5.2. Partnerji). Tako vnesene plačilne naloge bo program shranil v evidenco nalogov, ki jih lahko izpišete ali pripravite  Datoteko za banko/UJP v meniju 2.4.1. Vnos plačil.

2.3. Devizni tečaji 2.4.1. Vnos plačil