Za prejete račune lahko ob knjiženju pripravljamo naloge UPN za plačilo računov. Med vnosom ali popravljanjem dogodka (knjiženje na konto 2200) pritisnemo tipko ALT F8. Pred tem morajo biti že vneseni podatki (konto, šifra partnerja, znesek v kredit, rok plačila). Na ekranu se pojavi okno za vnos UPN naloga. Manjkajoče podatke lahko dopišemo. Podatke o partnerju bo program prebral iz šifranta partnerjev (navodilo za vnos transakcijskega računa si lahko ogledate v poglavju 5.2. Partnerji). Tako vnesene naloge UPN bo program shranil v evidenco nalogov, ki jih lahko  plačate, izpišete in pripravite  Datoteko za banko v meniju 2.4.1. Vnos plačil.

2.3. Devizni tečaji 2.4.1. Vnos plačil