Za dobavitelje lahko napišemo tudi naloge UPN za plačilo računov. Med vnosom ali popravljanjem dogodka (knjiženje na konto 2200) pritisnemo tipko ALT F8. Pred tem morajo biti že vneseni podatki (konto, šifra partnerja, znesek v kredit, valuta dokumenta). Na ekranu se pojavi okvir za vnos UPN naloga. Manjkajoče podatke lahko dopišemo. Podatke o partnerju bo program prebral iz šifranta partnerjev. Navodilo za vnos transakcijskega računa si oglejte v poglavju 5.2. Partnerji. Tako vnesen nalog UPN bo program shranil v evidenco neizpisanih nalogov. Datoteko za banko v ISO sepa standartu potem pripravimo v meniju 2.4.1. Vnos plačil.

2.3. Devizni tečaji 2.4.1. Vnos plačil