Ročna oznaka plačil, da so že prenešena v Glavno knjigo.

5.9.5. Označi, da plačila niso prenešena v GK 5.L. Zaključek leta