Šifrante (partnerjev, kontov, stroškovnih mest,…) se lahko vnaša tudi ob vnosu prejetih dokumentov, tako da jih ni potrebno predhodno vnesti posebej v šifrant. Glede na dogovor z ponudnikom Web.Kpfw (Računovodski servis) pa se dogovorite tudi o pravicah vnosov in popravljanja šifrantov.

3.I. Izdana pošta 4. Blagajna WEB.BLA