Uvoz plana iz excel datoteke, ki je bila pripravljena v meniju 4.4.1. Izbrati je potrebno Datoteko za uvoz ostali podatki so že nastavljeni.

GKW_meni443

4.4.2. Izpis 5. Šifranti