Pošiljanje in pregled e-računov preko kanala ZZInet (gospodarstvo) ali UJPnet (javni sektor), hkrati pa tudi možnost shranjevanja e-računov v mapo za namene pošiljanja preko banke.

2.8.1. Delovni - proizvodni in servisni nalogi 2.L.1 Pošiljanje eRačunov