Izpisi, ki so zajeti pri pošiljanju po elektronski pošti so 1.4.1. Izpis obračunskih listov, 1.4.3. Izpis seznama kreditov, 1.5.2. Izpis kumulative in obrazcev, 1.5.9.1. Izpis zahtevka za refundacije in 1.6.1. nalogi za banko (tkdis.xml). Meni je predvsem uporaben v primeru, da moramo stranki poslati vse omenjene izpise in v tem primeru jih pošljemo preko ene elektronske pošte in ne vsak izpis posebej.

1.5.C. Zahtevek za nadomestila 1.6.1. Pregled, popravljanje nalogov