Priloge k zaposlenim so možne samo v kombinaciji z modulom Dokumentni sistem.

Zadolžitve Opombe