V tem meniju se vnašajo, popravljajo, brišejo in izpisujejo konti. Konti se uporabljajo predvsem v računovodske namene. Podatke po kontih dobite v različnih izpisih, npr.:

  • Poraba po kontih, delovnih nalogih (meni 3.8.)
  • Izpis prevzema, izdaje po kontih (meni 3.A.)
  • Izpis porabe po kontih, stroškovnih mestih, del.nalogih (meni 3.B.)
  • Izpis prevzemnic razdelanih po kontih (meni 3.C.)

Konto se lahko vnese v material, skupino in skladišče. Vnese se samo v enega izmed teh šifrantov – v katerega boste vnašali si nastavite v parametrih programa (meni 6.1., zavihek 2.Parametri programa). Za izpise po kontih se upošteva nastavitve iz parametrov.

mkw-4-8

4.7. Delavci 5. Pomožni programi