V tem meniju imamo možnost, da sami oblikujemo obliko izpisa torej kaj se bo v katerem stolpcu izpisalo. V osnovni maski imamo možnost pregleda, popravljanja in brisanja nastavljenih pregledov. Nastavimo lahko več različnih pregledov.

faw_2481_nastavljivi_pregledi

 

Na voljo imamo naslednje gumbe:

  • [ENTER] oblikuj obstoječ izpis (popravljanje obstoječega izpisa, enako kot nov vnos)
  • [F5] tiskaj (Tiska trenutno označen nastavljen izpis, pri tem pa vpraša od-do številke, datuma, urejenost, vmesne vsote da-ne ter če izpiše posamezne paragone)
  • [F4] pregled na ekran (enak izpis kot prejšni samo da tukaj program da izpis na ekran)
  • [F7] briše označen nastavljivi izpis
  • [ESC] skok ven iz menija
  • [F2] oblikuj nov izpis nas vrže v meni za oblikovanje novega izpisa.

na prvem zavihku nastavimo šifro ki jo program sicer ponudi sam ter naziv izpisa:

faw_2481_nastavljivi_pregledi_osnovni_podatki

 

na drugem pa vnašamo nastavitve za posamezne stolpce. Spodaj imamo še dve tipki, s katerima lahko zamenjamo vrstni red stolpcev.

faw_2481_nastavljivi_pregledi_stolpci

 

Nastavitev shranimo z potrditvijo [F9].

2.4.7. Nastavitve za artikle s tehtnice 2.4.9. Knjiženje iztržkov v GKW